1. מהם מדעי הקוגניציה

1.1 מהי קוגניציה? קוגניציה פירושה הכרה, ידיעה, חקירה. הקוגניציה היא אחד משלושת המרכיבים של הנפש: קוגניציה, קונאציה (רצון, תכנון), ורגש. הקוגניציה כוללת: חשיבה, היסק, זיכרון, פרצפציה, דמיון, עיבוד מידע ועוד. המושג הופיע לראשונה ב1973 מתחום מדעי המחשב.

1.2 מהם מדעי הקוגניציה? א. פסיכולוגיה ב. בלשנות ג. לוגיקה ד. פילוסופיה של הידע וההכרה (אפיסטמולוגיה) ה. פילוסופיה של המדע ו. מדעי המחשב ז. תורת האינפורמציה והתקשורת ח. תורת האינטליגנציה המלאכותית הפילוסוף לייבניץ ניסה לבנות מחשב מכאני ושפה מלאכותית שהוא קרא לה קרקטריסטיקה. ראסל וויטהד ניסו להראות שכל הידע שלנו הוא לוגיקה ולכן בנו לוגיקה פורמאלית שהיא סוג של שפה מלאכותית. טיורינג וגודל חקרו את גבולות החשיבה הפורמאלית האנושית. פון נוימן בנה את המחשב הראשון. הופיעו התיאוריות הראשונות של אינטליגנציה מלאכותית, מהרברט סיימון ועד לפנרוז בשנות התשעים וטים ברנרס לי בשנות ה2000. ט. סוציולוגיה של הידע י. אנתרופולוגיה של הידע יא. נוירולוגיה.


2. ההיסטוריה של מדעי הקוגניצייה

2.1 עד מהפכת הדפוס: תיאוריות עתיקות של קוגניצייה. התיאוריות הראשונות של קוגניציה הופיעו ביוון, בעיקר אצל אפלטון ואריסטו סביב 400-300 לפני הספירה. 2.2 עד מהפכת האינטרנט: תיאוריות מודרניות של קוגניצייה. דיקארט, לוק, יום, קאנט, היגל, פרויד, פבלוב וסקינר, חומסקי, מילר-גאלאנטר-פריברם, 2.3 תיאוריות פוסטמודרניות. לאקאן, פוקו, מקלוהן, היפרטקסט, ווב סמנטי


3. מקורות

http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science ויקיפדיה

http://plato.stanford.edu/entries/cognitive-science/ אוניברסיטת סטנפורד

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/final.html ביבליוגרפיה מאוד מקיפה ותקצירים

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1112224936.html חלוץ האינטליגנציה המלאכותית, אלאן טיורינג א'

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1112224602.html חלוץ האינטליגנציה המלאכותית, אלאן טיורינג ב'

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1112230251.html תורת המידע, קלוד שאנון

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1031120726.html הביקורת של חומסקי נגד הביהביוריזם בכלל וסקינר בפרט

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1103012519.html ספר היסוד של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. מילר-גאלנטר-פריבראם

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/0817181321.html הרברט סיימון, המדע של המלאכותי

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1106124429.html מילר, על משמעות וגשטלט

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1126131303.html על מוח ותודעה

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1130214603.html המוח ותוכניות קוגניטיביות של התנהגות. רקורסיה של תוכניות קוגניטיביות

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1129060855.html ויגוצקי על שפה, מחשבה, וחברה

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/0101000296.html פון נוימן ומורגנשטיין, חלוצי תורת המשחקים (זוכרים את היגל?)

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1114094424.html נורברט וינר על קוגניצייה וקיברנטיקה

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1102180124.html ג'ון סירל, הפילוסופיה של הקוגניציה

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1029123956.html הביולוגיה של השפה והקוגניצייה. ביסוס לחומסקי ולקוגניטיביזם

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1007081731.html פיאז'ה על הקוגניצייה ההתפתחותית של הילד

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1029195206.html וורף על השפה כמעצבת מציאות וכמעצבת קוגניצייה

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1106024732.html ויטגנשטיין 2.0 וראשית מדע הקוגניצייה הפוסטמודרני

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1129011330.html תומס קוהן על הקוגניצייה של המדען ועל מתודולוגיה פוסטמודרנית

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1121093951.html התיאוריה מאחורי אלגוריתמים של אינטליגנציה מלאכותית כמו אלגוריתמים גנטיים ורשתות נוירונים.

http://www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/files/1125035110.html קוהלר, מאבות הפסיכולוגיה של הגשטאלט


4. מילון מונחים

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.