1. שימושים עסקיים


1.1 שימושים ענפיים: בנקאות 2.0, לימודים 2.0

1.2 שימושים מחלקתיים: שיווק 2.0, מכירות 2.0, פרסום 2.0, ייצור 2.0 וכו'

1.3 כלים ארגוניים או אי.ביזנס 2.0

1.3.1 פורטל 2.0

1.3.2 ניהול ידע 2.0

1.3.3 ניהול תוכן 2.0

1.3.4 ניהול תובנות 2.0 (BI 2.0)

1.3.5 ERP 2.0

1.3.6 CRM 2.0

1.3.7 אי. הדרכה 2.0

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.